39 ₪ לחודש למשך 3 שנים

התקשרו עכשיו: 072-330-6801

ילדודס. גילאים 0-17 כולל

ביטוח בריאות המותאם לילדים שלכם.

 • ניתוחים בישראל
  וטיפולים מחליפי
  ניתוח

 • כתב שירות
  "אבחנה
  מהירה"

 • ייעוץ אבחון
  וטיפול בנושא
  התפתחות הילד

 • ניתוחים
  וטיפולים מחליפי
  ניתוח בחו"ל

 • שירותים
  אמבולטוריים
  וטכנולוגיות מתקדמות

 • השתלות
  וטיפולים
  מיוחדים בחו"ל

 • תרופות
  שאינן
  בסל הבריאות

 • תרופות
  אקסטרה

45 ₪ לחודש למשך 3 שנים
חייגו 072-330-6801 או השאירו פרטים וקבלו 50% הנחה לחודשיים הראשונים

הנני מסכים כי המידע אודותיי ישמש את חברות הקבוצה ו/או מי מטעמן מעת לעת, לצורך שיווק ודיוור מטעם חברות הקבוצה ו/או חברות קשורות בהצעות למוצרים ושירותים ביטוחיים, פיננסים ואחרים, וזאת בין היתר באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, פקסימליה, דואר אלקטרוני והודעת מסר קצר וכל אמצעי תקשורת אחר. ידוע לי שבכל עת אוכל לחזור בי מהסכמה זו ולבקש הסרה מרשימת התפוצה באמצעות פנייה למוקד קשרי הלקוחות של החברה.

פנו לסוכן הפניקס או התקשרו

ניתוחים באמצעות נותן שירות שבהסכם וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו“ל, תרופות שאינן בסל הבריאות- סל הזהב- תכניות בסיס שניתן לרכוש עצמאית. | ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו“ל, שירותים אמבולטוריים וטכנולוגיות מתקדמות (פרק א‘ באוגדן), תרופות אקסטרה, יעוץ אבחון וטיפול בנושא התפתחות הילד (פרק ב‘ באוגדן), כתב שירות ”אבחנה מהירה“ – תכניות ביטוח נוספות שניתן לרכוש בנוסף לתוכנית בסיס אחת לפחות| קבלה לביטוח מותנית בחיתום רפואי. למצטרפים חדשים החל מ: 01.02.2020 | כתב שירות “אבחנה מהירה”, 100% הנחה למשך 3 שנים ראשונות ו- 38.5% הנחה על כל אחת מתוכניות הביטוח המוצעות בחבילה למשך 3 שנים מיום תחילת הביטוח, אין תלות בין כיסויים ביטוחים במתן ההנחה, אין כפל מבצעים.| החברה רשאית להפסיק את המבצע למבוטחים חדשים בכל עת. | תוקף המבצע עד 31.01.2021 | לאחר תום ההנחה, המחירים הינם כמפורט בדף פרטי הביטוח.| המחיר אינו כולל תוספות חיתומיות, וככל שיקבעו בתהליך החיתום הרפואי והינן בנוסף למחיר המבצע. | מחיר הנקוב בממוצע-צמוד למדד המחירים לצרכן.| האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים של כל אדם. ההנחה תחול על כיסויי החבילה וגם על כיסויי בריאות שאינם חלק מהחבילה וירכשו בנוסף (למעט מרפא). ניתן לרכוש תכנית ביטוח בהרכבים השונים מחבילות הביטוח המוצעות, לרבות רכישה של תכניות בסיס בודדות ו/או תכניות נוספות בצירוף לתוכנית ביטוח בסיס אחת לפחות. בית חולים ”אסותא“| ”הרצליה מדיקל סנטר“ / ”אונקוטסט טבע“ / ”טרייל אין פארמה“- מעורבות גופים אלו בתוכניות הביטוח השונות בהתאם לתנאי תכנית הביטוח הרלוונטית | לעיון בתנאי הפוליסה המלאים ניתן להיכנס לאתר החברה בכתובת | www.fnx.co.ilמדיניות שמירת פרטיות  | רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל |

חייגו או השאירו פרטים וקבלו 50% הנחה לחודשיים הראשונים

השאירו פרטים לשיחה עם נציג
השאירו פרטים וקבלו 50% הנחה לחודשיים הראשונים

הנני מסכים כי המידע אודותיי ישמש את חברות הקבוצה ו/או מי מטעמן מעת לעת, לצורך שיווק ודיוור מטעם חברות הקבוצה ו/או חברות קשורות בהצעות למוצרים ושירותים ביטוחיים, פיננסים ואחרים, וזאת בין היתר באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, פקסימליה, דואר אלקטרוני והודעת מסר קצר וכל אמצעי תקשורת אחר. ידוע לי שבכל עת אוכל לחזור בי מהסכמה זו ולבקש הסרה מרשימת התפוצה באמצעות פנייה למוקד קשרי הלקוחות של החברה.